Xristos Voudouris

 

Ο Χρήστος Βουδούρης σπούδασε Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Τύμπινγκεν της Γερμανίας και αποφοίτησε απ το πανεπιστήμιο της Βιέννης στην Αυστρία. Το Θέμα της πρώτης πτυχιακής του εργασίας ήταν-΄΄Die Handlung als die Art zur Gotteserkennung΄΄, (Η Πράξις ως ο Τρόπος για να γνωρίσει κανείς το Θεό), πάνω στο έργο του Αγίου Αυγουστίνου «Confessiones» (Εξομολογήσεις), και της δεύτερης, „Das menschliche Elend und die Befreiung der Wahrnehmung, (Η ανθρώπινη Αθλιότητα και η απελευθέρωση της Συνείδησης), πάνω σε ένα Ταλμούδ με θέμα το έθιμο του πρόσφορου και του Άρτου στην εβραική θρησκευτική παράδοση.
Κατόπιν επέστρεψε στο Τύμπινγκεν, όπου έκανε το Μεταπτυχιακό του (Master) κοντά στον Καθηγητή Wolfgang M. Schröder. To θέμα του μεταπτυχιακού του ήταν, «Die Verwandlung des Subjekts bei Foucault und Castaneda» , (Η μεταμόρφωση του υποκειμένου  στον Φουκώ και στον Καστανέντα),  που βασίστηκε, πάνω στο βιβλίο του Γάλλου Φιλοσόφου Μισέλ Φουκώ, ΄΄Η ερμηνευτική του υποκειμένου΄΄,  στο οποίο ο Φουκώ διαβάζει αρχαίους φιλοσόφους, όπως ο Πλάτων, ο Πυθαγόρας, Επίκουρος, ο Επίκτητος, τον Πλούταρχο και άλλους Στωικούς, τους Σκεπτικιστές, καθώς και τους Ρωμαίους, Σενέκα, τον Μάρκο Αυρήλιο αλλά και Χριστιανούς Θεωρητικούς.

O Χρήστος Βουδούρης είναι ιδρυτής του εργαστηρίου: Κλινική Φιλοσοφία-Ενεργειακές Θεραπείες όπου διδάσκει ειδικές Τεχνικές και Πρακτικές, οι οποίες είναι έτσι δομημένες, ώστε εφαρμόζοντάς τες να επιφέρουν στο Άτομο ριζικές αλλαγές στην εσωτερική δομή του Είναι του, στην Συμπεριφορά του και στον τρόπο που δρα
Ο Χρήστος Βουδούρης συνεχίζει τις σπουδές του με το Διδακτορικό του, πάνω στα ίδια θέματα της Μεταστροφής του Υποκειμένου, που θα είναι έτοιμο και προς δημοσίευση το 2014. Επίσης κάνει διαλέξεις και εμφανίζεται σε ραδιοφωνικές εκπομπές, καθώς και ξαναερμηνεύει συγγράφοντας έργα αρχαίων (Αριστοτέλη- Πλάτωνα- Παρμενίδη- Ηράκλειτο) και συγχρόνων Φιλοσόφων (Heidegger, Φουκώ, Κάντ, Χέγκελ, κλπ.) μέσα από μια άλλη Ματιά που οδηγεί σε μια εντελώς διαφορετική Αντίληψη ικανή να αλλάξει τόσο τον άνθρωπο αλλά και τη Ζωή του και τον κόσμο του.

Ο Χρήστος Βουδούρης είναι συγγραφέας του Βιβλίου: Ο Αναγνώστης ως Μάρτυρας της προσωπικής του Ιστορίας, το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα εγχειρίδιο για την τέχνη της ζωής, την αυτογνωσία και την αυτοπραγμάτωση του ατόμου. Το Βιβλίο κυκλοφορεί ήδη σε επιλεγμένα Βιβλιοπωλεία. Κανείς μπορεί να το παραγγείλει απ ευθείας  στον συγγραφέα, στη σελίδα klinikifilosofia.com/επικοινωνία

Έργα διμοσιευμένα

 Στο Amazon είναι ελεύθερα προς ανάγνωση αλλά και αγορά: το ματαπτυχιακό του ΄΄Die Verwandlung des Subjekts bei Foucault und Castaneda”,  Η Μεταμόρφωση του Υποκειμένου στον Φουκώ και στον Καστανέντα, εμπλουτισμένο από νέα κεφάλαια, όπως και οι προπτυχιακές του εργασίες: 1) UMWELT-UM-SICHT: DAS MENSCHLICHE ELEND UND DIE BEFREIUNG DER WAHRNEHMUNG MIT HILFE EINES TEXTES VON HEGEL UND EINEM TALMUD DAS EMMANUEL LEVINAS LIEST UND KOMMENTIERT

2) AUGUSTINUS CONFESSIONES HANDELN ALS DIE ART ZUR GOTTESERKENNTNIS: EINE RE-INTERPRETATION AUS DER SICHT DER KRAFT

Η Τριλογία επανερμηνείας έργων του Χάϊντεγκερ:

1). HEIDEGGERS GA 34 (DIE WAHRHEIT) VOM WESEN DER WAHRHEIT

HEIDEGGERS GA 8 WAS HEISST  (NICHT)  DENKEN, DAS WIEDERGEWONNENE MYSTERIUM DER LOGIK

ARISTOTELES, METAPHYSIK Θ 1-3 VON WESEN UND WIRKLICHKEIT DER KRAFT

Επίσης και μια συλλογή διαλέξεων, όπου ξαναερμηνεύει βασικές έννοιες της Φιλοσοφίας αρχαίων αλλά και νέων Φιλοσόφων, όπως: Αριστοτέλη, Πλάτωνα, Καντ, Χαίλτνερλιν, Χέγκελ, Χάϊντεγκερ, κλπ. έννοιες όπως: Αρετή, Ουρανός, Εαυτός και πληρότητα, η a priori γνώση, Θέληση, Καθαρός Λόγος, Κίνηση, αλλά και Πνεύμα, Ψυχή, Σώμα  κλπ.

Μαζί με όλα αυτά και το έργο: ΄΄Η Ανατροπή της Σκέψης στο Ασύλληπτο΄΄, ελεύθερο προς ανάγνωση στους επισκέπτες της klinikifilosofia.com