Κλινική Φιλοσοφία

Ενεργειακές Μορφές Θεραπείες

Κιν. 6979330107

e-mail: christos1400@yahoo.com

Ο κ. Χρήστος Βουδούρης δέχεται με Ραντεβού.

Oι συναντήσεις γίνονται μόνο μέσω  Skype ή τηλεφωνικά

Όνομα Skype: klinikifilosofia

 

Send Message